MUDURNULULAR DERNEĞİ BÜLTENİ 2. SAYI –HAZİRAN 2007