BAHAR BAYRAMLARIMIZDAN BİR ÖRNEK
HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ

    Anadolu’muz; insanlık tarihi boyunca onlarca kültüre beşiklik etmiş, Dünya’nın önde gelen uygarlık merkezlerinden birisidir.  Eski Dünya Karaları’nın ortasında bir kültür köprüsü işlevini üstlenen Anadolu toprakları; Asya, Avrupa, Afrika kültürlerinin kaynaştığı bir uygarlık merkezi olarak tarihte bir Anakara-Kıta olarak tanımlanır ve “Minor Asia - Küçük Asya” adıyla anılır. 

    Anadolu’muz; somut kültürel miras varlıklarının yanısıra, somut olmayan kültürel miras değerleriyle de Dünya uygarlığının önemli merkezlerinden birisi olarak kabul edilir. Nevruz-Navruz Şenliklerimiz, Hıdırellez Şenliklerimiz, Karagöz, Âşıklık Geleneğimiz, Kırkpınar Yağlı Güreşlerimiz, Alevi-Bektaşi Semahlarımız, Geleneksel Sohbet-Birikme Eğlencelerimiz gibi bir çok geleneğimiz UNESCO Kültürel Miras Listesi’nde yer almıştır. 

    Anadolu’muzun Batı Karadeniz Bölümü’nde, İpek Yolu güzergâhında yer alan Bolu ilimiz ve Mudurnu ilçemiz olarak da önemli somut ve somut olmayan kültürel miras değerlerine sahibiz. Anadolu’muzun zengin tarihsel ve kültürel miras değerlerini tanımak, korumak ve gelecek kuşaklara taşımak gibi genel bir toplumsal sorumluluğumuzun olduğunu düşünüyoruz. Yüksek bilgi ve iletişim çağında var olmak, çağdaş bir düzeyi yakalamak istiyorsak tarihi ve kültürel köklerimizdeki zenginliklerimizi tanımak, çağın gereklerine göre geliştirmek ve yarınlara taşımak zorundayız.  

Yakın dönemlere kadar Mudurnu ve çevresinde yaşatılan Bahar Bayramlarımızdan; “Sultan Nevruzu”, “Hıdırellez Nevruzu”, “Betnem-Betnam”, “Gündönümü Kır Bayramı”, “Hacet Bayramları”, “Hasat Bayramları”, “Ahi Baba-Şeyhu’l Umran” ve “Karaaslan Anmaları”,  “Epcennet Şenlikleri”, “Ateş Gezmeleri-Birikme Eğlenceleri”, “Abant Bayramları”, “Aba ve Yağlı Güreş Müsabakaları”  vd. somut olmayan kültürel miras değerlerimizin, aslına uygun olarak, günümüz koşullarına göre güncellenmiş etkinlikler olarak yaşatılması ve gelecek kuşaklara taşınması önemli bir toplumsal görevdir.  

    Bu genel anlayış doğrultusunda; 1970’li yıllara kadar Mudurnu ve çevresinde kutlanagelen Bahar Bayramları geleneğimizin önemli bir öğesi olan “Hıdırellez Şenlikleri” mizi, yakın geçmişte yaşadığımız ritüeller ve motiflerden esinlenerek hazırladığımız küçük senaryolarla canlandırmaya ve bu güzel geleneğimizi yarınlara taşımaya yönelik bir ilk adım olarak 2018 Yılı Mudurnu Hıdırellez Şenliği programımızı hazırladık.  

    Doğanın uyanışının, soğuk, verimsiz kış günlerinden kurtularak, bereketli, güneşli bahar günlerine ulaşmanın mutluluğu içinde kutlanan ve barış şenlikleri olarak yaşanan bu güzel geleneklerimizin tekrar hatırlanması, günümüzün koşullarına göre modernize edilerek, -sıradan eğlencelere dönüştürülmeden-,  özü-anlamı yitirilmeden yarınlara taşınması önemli bir görevdir diye düşünüyoruz. 

    2018 Yılı Mudurnu Hıdırellez Şenlikleri’nin kutlanması çağrımıza destek veren; Mudurnu Kaymakamlığı’na, Mudurnu Belediyesi’ne, Mudurnu Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na, Mudurnu Ziraat Odası’na, Mudurnu Bakkallar ve Tuhafiyeciler Odası’na, Mudurnu SS Esnaf ve Sanatkârlar Kooperatifi’ne, Mudurnu Citta Slow yetkililerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.
 

MUDURNULULAR DERNEĞİ 2018 YILI HIDIRELLEZ ŞENLİĞİ
HAZIRLIK KOMİTESİ
*Celalettin Çelebi *Sami Güler *Sami Özdemir *Sabahattin Yoldaş.*Mehmet Tunçkol *İbrahim Durak *İbrahim Karabelen *İbrahim Dirik *Muzaffer Aktaş *Mehmet Özbey *Mustafa Tenekeci *Emin Burukoğlu *Nurettin Ulusoy *Ahmet Gökçeoğlu *Suat Turpçu * Baki Orhan *Şinasi Özveren
******